İKÜ Dersler ve Öğretim Üyeleri Web Sitesi

FZ272 :Genel Kimya -Yrd. Doç. Dr. Nihal Sarıer
FZ006 :Elektronik I -Doç.Dr.Osman YILDIRIM