İKÜ Dersler ve Öğretim Üyeleri Web Sitesi

CE533 :Yapı Statiği I -Arş. Gör. Gökhan YAZICI
CE634 :Yapı Statiği II -Arş. Gör. Gökhan YAZICI
ENG004 :Algoritmalar ve Programlamaya Giriş -Arş. Gör. Gökhan YAZICI
ENG009 :European Integration: Institutions and Policies I -Arş. Gör. Gökhan YAZICI
CE031 :Bilgisayar Destekli Yapı Analizi -Arş. Gör. Gökhan YAZICI
CE002 :Advanced Steel Structures -Yrd. Doç. Dr. Güven Kıymaz
CE007 :Steel High Rise Buildings -Yrd. Doç. Dr. Güven Kıymaz
CE636 :Çelik Yapılar -Yrd. Doç. Dr. Güven Kıymaz
CE561 :Transportation Engineering -Öğr. Gör. Emre ÇEÇEN
CHM101 :General Chemistry -Assis.Prof.Dr. Nihal Sarıer
CE321 :Engineering Materials -Assis.Prof.Dr. Nihal Sarıer
CE551 :Construction Management Desin -Dr. Ümit Dikmen
CE752 :Construction Site Management Desin -Dr. Ümit Dikmen
ENG001 :Bilgisayara giriş -Arş. Gör. Ahmet Anıl Dindar
CE432 :Mukavemet -Arş. Gör. Ahmet Anıl Dindar
CE331 :Mechanics -Arş. Gör. Ahmet Anıl Dindar
CE883 :İş ve İmar Yasa Uygulamaları -Öğr. Gör. Emre ÇEÇEN
CE491 :Construction -Öğr. Gör. Emre ÇEÇEN
CE714 :Foundations -Prof. Dr. Akın ÖNALP
CE512 :Soil Mechanics 1 -Prof. Dr. Akın ÖNALP
CE613 :Soil Mechanics 2 -Prof. Dr. Akın ÖNALP
ENG002 :Introduction to Civil Engineering -Prof. Dr. Akın ÖNALP
CE635 :Betonarme I -Yrd. Doç. Dr. Murat Türk
CE737 :Betonarme II -Yrd. Doç. Dr. Murat Türk
UN023 :Kariyer Planlama, Geliştirme ve Yönetimi -Yrd. Doç. Dr. Nihal Sarıer
CE006 :Yeraltı Yapıları -Öğr. Gör. Emre ÇEÇEN
ENG007ins :Engineering Economics -Dr.Ümit Dikmen
ENG002-i :Mühendisliğe Giriş -Öğr. Gör. Emre ÇEÇEN