İKÜ Dersler ve Öğretim Üyeleri Web Sitesi

eng007 :Engineering Economics -Yrd. Doç. Dr. Rıfat Gürcan Özdemir
CHM201 :General Chemistry -Assis.Prof.Dr. Nihal Sarıer
IE551 :Production System Design -Arş.Gör.Özlem İNCE