İKÜ Dersler ve Öğretim Üyeleri Web Sitesi

IS503 :Üretim Yönetimi -Öğr. Gör.Aytaç Peker
IS503E3 :Production Management -
IS504E3 :Operation Research II -
IS702E3 :Production Management -
IS702T3 :Üretim Yönetimi -
IS703E3 :Operation Research II -
IS403 :Davranış Bilimleri -Prof.Dr. Ayşe Can Baysal