İKÜ Dersler ve Öğretim Üyeleri Web Sitesi

YSB107 :Bilgisayar Bilimine Giriş -Yrd. Doç. Dr. Tayfun Kaynaş