İKÜ Dersler ve Öğretim Üyeleri Web Sitesi

YMV105 :Muhasebe -Yrd. Doç. Dr. Tayfun Kaynaş
YMV103 :Muhasebe -M.Evren Çelik
YMV303 :Muhasebe -Nurcan Fenerci
HUK153 :Bilgisayar Dersi -Yrd. Doç. Dr. Tayfun Kaynaş