İKÜ Dersler ve Öğretim Üyeleri Web Sitesi

YIS105 :Bilgisayar Bilimine Giriş -Yrd. Doç. Dr. Tayfun Kaynaş
YIS101 :İktisat -Öğr. Gör.İ.Ethem Tarhan