İKÜ Dersler ve Öğretim Üyeleri Web Sitesi

YB104 :Programlama Dilleri I -Öğr. Gör. Murat Tekin
YB204 :Programlama Dilleri II -Öğr. Gör. Murat Tekin
YB306 :C++ -Öğr .Gör. Murat Tekin
YB403 :Nesneye Yönelik Programlama -Öğr. Gör. Murat Tekin