Araş.Gör.Cumhur COŞGUN

1997-1999
TC Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Düzce Meslek Yüksek Okulu - İnşaat Teknikeri

1999-2003
TC İstanbul Kültür Üniversitesi (BSc)
İnşaat Mühendisliği Bölümü - İnşaat Mühendisi

2003-2005
TC İstanbul Kültür Üniversitesi
(MSc)
Fen Bilimleri Enstitüsü - İnşaat Mühendisliği -  Yapı 
(Tez Konusu: Silindirik Yığma Yapuların Lif  Takviyeli Polimer Malzeme ile Güçlendirilmesi )

2005-2013
TC İstanbul Teknik Üniversitesi (PhD)
Fen Bilimleri Enstitüsü - İnşaat Mühendisliği -  Yapı Mühendisliği Programı
 

TC İstanbul Kültür Üniversitesi

Web Tasarım: Cumhur COŞGUN