2013 - Viyana - Prag - Çalıştay Programı

Çalıştayın Amacı

Bakma, Görme ve Tanımlama Süreci yaz atölyesi, algılama sonucu elde edilen bilgileri enformel bir çalışma ortamı içinde örgütlemek konusunda denemeler yapmayı hedeflemektedir. İlki 2003 yılında, ikincisi 2008 yılında, üçüncüsü 2011 ve dördüncüsü 2012 yılında gerçekleştirilen Bakma, Görme ve Tanımlama Süreci yaz atölyesi 2013 Haziran'da Viyana-Prag kentinde düzenlenecek olup "Su Yolunu Okumak" temasını ele almaktadır.

Hayatın kaynağı olarak adlandırılan su, insanlık tarihi boyunca yerleşimlerin gelişiminde her dönemde etkin bir fenomen olmuştur. Yerleşik düzene geçilirken, insan için en önemli yer seçim kriterlerinden birisi sudur. Giderek su fenomeni ticaret aktiviteleri ve savunma ihtiyacı ile ilişkilerini kuvvetlendirirerek kentlerin gelişimine yeni anlamlar katmıştır. Su ile ilişkisi yoğun olan kentler, bu ilişkiden kazandıkları avantajların yanında özellikle güvenlik bakımından yaşadıkları sorunlar yüzünden yerleşimlerinin gelişimini gözden geçirerek savunma ihtiyacını karşılayacak şekilde uyarlamak durumunda kalmışlardır.

Günümüzde, su kentlerin mekansal ve kültürel gelişimine değer katan bir öğe olarak nitelendirilmekte, yerleşimlerin su ile ilişkisini kuran kıyı alanları ise kentlerin kimliğini ortaya koyan prestij alanları olarak değerlendirilmektedir. Kıyı alanları özellikle sosyo-kültürel ve rekreasyon amaçlı olarak değerlendirildiklerinde büyük bir potansiyele sahiptirler.

Çalıştay kapsamında su ve kent ilişkisi aşağıdaki başlıklar altında ele alınacaktır.

 • Kamusal mekan ve kalite,
 • Su yönetimi,
 • Ekoloji,
 • Hareketlilik, trafik ve ulaşım,
 • Ekonomi ve turizm,
 • Kültürel miras,
 • İletişim.

Çalıştay kapsamında ziyaret edilecek bölgelerde sırasıyla şu çalışmaların yapılması düşünülmektedir:

1. Gözlem/Analiz: bölgedeki günlük yaşantıyı, sokakları, yaya yollarını, toplu taşıma alanlarını, insan faaliyetlerini, taşıt faaliyetlerini vb. gözleme,

2. Çözümleme/Tanımlama: görsel notlar aracılığıyla gözlem ve algılama sonucu elde edilen bilgilerin temsil ortamlarına aktarılması (gerçeği yansıtan anlatımlar, kavramsal soyutlamalar vb.)  

3. İmgeleme: bölgeye ait zihinde oluşan kent imgelerini görsel ve yazılı olarak ortaya koymak (imge haritaları, ulaşım krokileri oluşturmak vb.)

Bu çalışmanın hedefleri şunlardır:

 1.  Görsel hafızanın zenginleştirilmesi,
 2.  İlgi alanlarının genişlemesi,
 3.  Çevresel ve mekansal algılamanın gelişmesi,
 4.  Kentsel imgelenebilirlik konusunda farkındalık yaratmak,
 5. Bilgilerin yeni bilgilere dönüşmek üzere beyinde depolanması sürecinin geliştirilmesi,

Bakma, Görme ve Tanımlama Süreci yaz atölyesi bir teknik gezi değildir.

Sonuçta çeşitli ürünlerin ortaya çıkmasının hedeflendiği ve çalışma programının olduğu bir çalıştaydır.

Katılımcılara çalışma saatini belgeleyen sertifika verilecektir.


 

 
Erhan Vural  (2003, İstanbul)


Şehri Kaygısız (2003, İstanbul)


Mustafa Mortaş (2003, İstanbul)

Rumi Güngör (2011, İtalya)

Murat Gürsu (2011, İtalya)

Sinan Muhittinoğlu (2011, İtalya)

Günlük Program

10 Haziran 2013 Pazar
Viyana-Prag' e varış

11 Haziran 2013 Pazartesi
9:30-13:00  Eiffel Kulesi ve Grand Arc bölgesinde çalışma
14:00-18:00 Bölgedeki önemli yapıları ziyaret

12 Haziran 2013 Salı
9:30-13:00 Notre Dame, Parc La Villette, Citroen Parc bölgesinde çalışma
14:00-18:00 Bölgedeki önemli yapıları ziyaret

13 Haziran 2013 Çarşamba
9:30-13:00 Villa Savoye bölgesinde çalışma
14:00-18:00 Villa Savoye'yı ziyaret ve Le Corbusier konferansı

14 Haziran 2013 Perşembe
9:30-13:00 Latin Quartier, Louvre Müzesi, Pompidou Center bölgesinde çalışma
14:00-18:00 Bölgedeki önemli yapıları ziyaret

15 Haziran 2013 Cuma
9:30-13:00 Champ Elysees (Şanzelize) bölgesinde çalışma
14:00-18:00 Bölgedeki önemli yapıları ziyaret

16 Haziran 2013 Cumartesi
9:30-13:00 Sacre Core ve İslam Eserleri bölgesinde çalışma
14:00-18:00 Bölgedeki önemli yapıları ziyaret

17 Haziran 2013 Pazar
İstanbul'a dönüş