MB1001 Analiz I

Icerik Terminoloji
Çözümler ve Başlangıç Değer Problemi
Birinci Mertebeden Denklemler
Değişkenlerini Ayrılabilir Denklemler
Lineer Denklemler
Tam Denklemler
Özel İntegrasyon Çarpanları
Değişken Değiştirme ve Dönüşümler
İkinci Mertebeden Lineer Denklemler (Homojen)
Kompleks Köklü Karakteristik Denklemler
Homojen Olmayan Denklemler (Belirsiz Katsayılar)
Süperpozisyon İlkeleri
Parametrelerin Değişimi
Değişken Katsayı Denklemler (Mertebenin İndirgenmesi)
Lineer Diferansiyel Denklemlerin Temel Teorisi
Homojen Lineer Denklemler
Belirsiz Katsayılar
Parametrelerin Değişimi Yöntemi
Diferansiyel Operatörler: Yok Etme Yöntemi
Lineer Sistemler için Matris Yöntemi
Lineer Cebirsel Denklemler
Matrisler ve Vektörler
Normal Formda Lineer Sistemler
Sabit Katsayılı Homojen Denklemler
Özdeğer ve Özvektörler
Homojen Olmayan Sistemler
Matris Üstel Fonksiyon
Laplace Dönüşümleri
Laplace Dönüşümünün Özellikleri
Ters Laplace Dönüşümleri
Başlangıç Değer Problemlerinin Çözümleri
Taylor Polinom Yaklaşımları
Kuvvet Serileri ve Analitik Fonksiyonlar
Lineer Diferansiyel Denklemlerin Kuvvet Serisi Çözümleri
Analitik Katsayılı Denklemler
Cauchy-Euler Denklemleri
Frobenius Yöntemi
İkinci Lineer Bağımsız Çözümlerin Bulunması
Sınavlar  
Arasinav 1 Sorular - Cozumler
Arasinav 2 Sorular
Final Sorular
Calisma Sorulari Calisma 1 - Calisma 2 - Calisma 3 - Calisma 4 - Calisma 5
  Calisma 6 - Calisma 7 - Calisma 8 - Calisma 9 - Calisma 10
  Calisma 11