MC886 Integral Denklemler

Icerik Ön Bilgiler: Taylor Serisi, Adi Diferansiyel Denklemler; İntegral Hesabın Temel Teoremi; Türev Hesabının Temel Teoremi
Ön Bilgiler: Laplace Dönüşümü ve Özellikleri
İntegrallerin Türevleri için Leibniz Kuralı; Çok Katlı İntegrallerin Tek Katlı İntegrale İndirgenmesi; İntegral Denklemlerin Sınıflandırılması
Başlangıç Değer Probleminin Volterra İntegral Denklemine Dönüştürülmesi; Volterra İntegral Denkleminin Başlangıç Değer Problemine Dönüştürülmesi; Sınır Değer Probleminin Fredholm İntegral Denklemine Dönüştürülmesi; Fredholm İntegral Denkleminin Sınır Değer Problemine Dönüştürülmesi
İkinci Cins Volterra İntegral Denklemlerinin Çözümleri: Adomian Ayrıştırma Metodu; Değiştirilmiş Ayrıştırma Metodu
İkinci Cins Volterra İntegral Denklemlerinin Çözümleri: Gürültü Terimi Olgusu; Laplace Dönüşümü Metodu
İkinci Cins Volterra İntegral Denklemlerinin Çözümleri: Seri Çözümü Metodu; Ardaşık Yaklaşım Metodu
Arasınav I
Birinci Cins Volterra İntegral Denklemlerinin Çözümleri: Seri Metodu; Laplace Dönüşümü Metodu
Birinci Cins Volterra İntegral Denkleminin İkinci Cinse Dönüştürülmesi
İkinci Cins Fredholm İntegral Denkleminin Çözümleri: Adomian Ayrıştırma Metodu; Değiştirilmiş Ayrıştırma Metodu
İkinci Cins Fredholm İntegral Denkleminin Çözümleri: Gürültü Terimi Olgusu; Seri Metodu
İkinci Cins Fredholm İntegral Denkleminin Çözümleri: Doğrudan Çözüm Metodu; Ardaşık Yaklaşım Metodu
Birinci Cins Fredholm İntegral Denkleminin Çözümleri: Regülasyon Metodu
2012
Arasinav 1
Arasinav 2
Final
2013
Arasinav 1
Arasinav 2
Final