T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

Doğum Yeri ve Tarihi
Öğrenim Durumu
Akademik Çalışmaları
Yönetim Çalışmaları
Bilimsel Faaliyetleri
Kazandığı Burslar
Akademik Unvanlar
Yönetilen Y. L. ve Doktora Tezleri
Yayınlar
İdari Görevler
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Aldığı Onursal Unvan, Madalya, Plaket ve Beratlar

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI

Prof.Dr. Turgut UZEL

Oda
2. kat no 235
Tel
498 42 53
E-Posta

 

SEKRETER

Ebru EKİN

Oda
2. kat no 235
Tel
498 42 04
E-Posta

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğum Yeri ve Tarihi:

Karaman, 24.01.1941

 

Öğrenim Durumu:   

Derece Alan ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği     Yıldız Teknik Üniversitesi 1963
Lisans İnşaat Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1972
Y. Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği     Yıldız Teknik Üniversitesi 1964
Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği     Yıldız Teknik Üniversitesi 1976

 

Akademik Unvanlar:

Doçent Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği     Yıldız Teknik Üniversitesi 1979-1988
Profesör Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği     Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-2000
Profesör İnşaat Mühendisliği İstanbul Kültür Üniversitesi  2000-2002

 

Akademik Çalışmaları:

 • 1966–1967, K.K.K. İstihkâm Okulu'nda Harita ve Hava Fotoğrafları Öğretmeni,

 • 1974–2000, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi,

 • 1974–1985, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümlerinde görevli öğretim üyesi,

 • 1978, Stockholm Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi,

 • 1983, Bonn Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi (DAAD bursu ile),

 • 1986,1992, Viyana Teknik Üniversitesi ve Leoben Montan Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi (Avusturya Federal Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın davetlisi olarak),

 • 1994, İngiltere'de çeşitli üniversitelerde araştırmalar (British Council'ın davetlisi olarak)

 • 2000, İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinde öğretim üyesi

 

Yönetim Çalışmaları:

 • 1964–1965, Gölcük Şehir Kadastro Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi,

 • 1967–1974, İmar ve İskân bakanlığı İstanbul İl İmar Müdürlüğü'nde yüksek mühendis ve müdür yardımcısı,

 • 1978, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi akademi başkan yardımcısı,

 • 1982–1984, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü başkan yardımcısı,

 • 1983–1992, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi kurucu başkanı,

 • 1984–1988, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü müdürü,

 • 1984–1992, Yıldız Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu başkanı,

 • 1988–1992, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı,

 • 1992–1996, Yıldız Teknik Üniversitesi rektörü,

 • 1996, KOSGEB Merkez İcra Komitesi üyesi,

 • 1995–1996, İstanbul Olimpik Park Projesi Kontrol ve Müşavirlik Teşkilatı üyesi

 • 2002–2003, İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı,

 • 2003 - İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü.

 • 2004 - İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

Bilimsel Faaliyetleri:

 • Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 20'den fazla yüksek lisans düzeyinde yaz okulunun organizasyonu,

 • 10'dan fazla ulusal seminer düzenlemesi (komisyon başkanlığı/üyeliği)

 • 1989 yılında Berlin'de yapılan uluslararası Depreme Dayanıklı Yapılar ve Tasarımı Konferansı'nda Düzenleme Komisyonu üyeliği,

 • 1993'te İstanbul'da yapılan uluslararası Deformasyon Sempozyumu'nda Düzenleme Komisyonu üyeliği,

 • Türkiye Ulusal Tapu ve Kadastro Kurultayı Başkanı, 1994,

 • Türkiye Ulusal Tapu ve Kadastro Kurultayları Bilim Kurulu üyesi,

 • Çeşitli Avrupa ve Amerika üniversiteleri ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında bilimsel işbirliği tesisi,

 • YTÜ Dergisi'nin kurucu başkanlığı,

 • İTÜ Araştırma Fonu proje hakemliği,

 • TÜBİTAK araştırma projesi hakemliği,

 • Çeşitli bilimsel dergilerde hakemlikler.

 

Kazandığı Burslar:

 • Başbakanlık TKGM bursu, 1959-1963.

 • DAAD (Alman Bilimadamları Mübadele Kurumu) bursu, 1983.

 • Avusturya Federal Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bursu, 1992.

 • British Council bursu, 1994.

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri:

 • Yücel, O., “Türkiye’de Areograf İstasyonları ve 1966-1973 Yıllarına ait Antalya Mareograf İstasyonu Kayıtlarının Değerlendirilmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1983

 • Demirkaya, S., “1/1000 ve Daha Büyük Ölçekli Harita Yapımında Kapasite-Süre-Maliyet Planlaması”,  Yıldız Teknik Üniversitesi, 1983

 • Abca, S., “Jeodezik Uydu Ölçme Sistemleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1984

 • İnal, C., “Elektromagnetik Dalgalar Yardımıyla Uzunluk Ölçümünde İncelik ve Elektrooptik Aletlerin Ayar ve Kontrolü”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1984

 • Kartal, F., “Modern Gözlem Teknikleri ve GPS”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1991

 • Gülal, E., “Mühendislik Yapılarındaki Deformasyonların Belirlenmesinde Üç Boyutlu Jeodezik Yaklaşım”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992

 • Erküçük, G., “Global Konum Belirleme Sistemi GPS ve uygulaması”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1994

 • Aykut, O., “Orman Sınırlarının GPS ile Belirlenmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000

 Doktora Tezleri:

 • Hoşbaş G., “Baraj Deformasyonlarının Belirlenmesinde Jeodezik Yaklaşımların İrdelenmesi ve Bir Öneri, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1992

 • Kartal F., “Havada Kinematik GPS ve bir Uygulama”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1997

 • Erküçük G., “İstanbul Boğazı Deniz Trafiğinin DGPS Yardımıyla Kontrolü ve Yönetimi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1999

 • UZEL T., Teodolitlerin Yatay Açı Dairesi Bölüm Hatalarının Üstel Fonksiyonlarla ve Polinomlarla İfadesi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul, 1976.

 

Projeler:

 • Uzel, T.,  et al., İskenderun Körfezi Deniz ve Tarama Haritası, STFA Projesi, 1973

 • Uzel, T., et al., A Rational Approach To Air Pollution in Greater İstanbul Metropoltan Area (A Project Proposal For NATO Science For Stability Program), 1985.

 • Uzel, T., et al., Oymapınar Barajı Deformasyon ve Deplasman Ölçümleri Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Mayıs 1985.

 • Uzel, T., et al., Oymapınar Barajı Deformasyon ve Deplasman Ölçümleri Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Eylül 1985.

 • Uzel, T., et al., Oymapınar Barajı Deformasyon ve Deplasman Ölçümleri Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Temmuz 1986.

 • Uzel, T., et al., Oymapınar Barajı Deformasyon ve Deplasman Ölçümleri Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Temmuz 1986.

 • Uzel, T., et al., Oymapınar Barajı Deformasyon ve Deplasman Ölçümleri Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Mayıs 1987.

 • Uzel, T., et al., Oymapınar Barajı Deformasyon ve Deplasman Ölçümleri Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Mart 1988.

 • Uzel, T., et al., Oymapınar Barajı Deformasyon ve Deplasman Ölçümleri Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü, Kasım 1988.

 • Uzel, T., et al., Büyük Yapıların Güvenliklerine İlişkin Deplasman ve Deformasyon Ölçmeleri, Proje No. 87-B-11-00-26, YÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Y., 1989.

 • Uzel, T., et al., İstanbul Metropoliten Nirengi Ağının İrdelenmesi, YTÜ Araştırma Fonu 93-b-05-03-01.

 • Uzel, T., et al., Baraj Deformasyonlarının Üç Boyutlu Geometrik Modelle İrdelenmesi, YTÜ Araştırma Fonu 94-A-05-03-02.

 • Özaydın K., Edil T., Yıldırım S., Uzel, T., et al., Yumuşak Zeminlere Oturan Dolgu Barajların Analizi, Devlet Planlama Teşkilatı DPT 95-K-120550.

 

 

Kazakistan Almatı Devlet Mimarlık ve İnşaat Akademisi Rektörü Prof.Pavel ATRUSKEVICH
Prof.Dr.Turgut UZEL’e fahri profesörlük cübbesi giydiriyor. 1/10/1993

Türkistan Ahmet Yesvi Üniversitesi Rektörü ve Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Murat CURINOV
Prof.Dr.Turgut UZEL’e Ahmet Yesevi Üniversitesi Fahri Profesörlüğü cübbesi giydirdi.
15.6.1992

 

Avusturya Leoben Montan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.JEGLITCH
Prof.Dr.Turgut UZEL’e Leoben Montan Üniversitesi’nin altın hizmet madalyasını takdim ediyor.

İdari Görevler:

Kontrol Mühendisi    Gölcük Şehir Kadastro Müdürlüğü 1964-1965
Y.Mühendis/ Müdür Yrd. İmar ve İskan bakanlığı İstanbul İl İmar Müdürlüğü 1967-1974
Akademi Başkan  Yrd. İ.D.M.M.A.  1978
Bölüm Başkan Yrd.  Y.T.Ü., Müh. Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh.  1982-1984
Kurucu Başkan  Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi      1983-1992
Müdür  Y.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü       1984-1988
Kurucu Başkan Y.T.Ü., Uygulama ve Araştırma Merkezi    1984-1992
Dekan Y.T.Ü., Mühendislik Fakültesi  1988-1992
Rektör Yıldız Teknik Üniversitesi 1992-1996
Üye  KOSGEB Merkez İcra Komitesi      1996
Üye İstanbul Olimpik Park Projesi Kontr.ve Müş.Teşkilatı 1995-1996
İKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2002
İKÜ Mimarlık Bölümü Başkanı 2003
İKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanlığı 2004

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Avrupa Rektörler Birliği üyesi (1992-1996),

 • Dünya Rektörler Birliği üyesi (1992-1996),

 • Türk Cumhuriyetleri Rektörler Birliği üyesi (1992-1996),

 • Euro-Club Franko Turc (Paris) onur üyesi,

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı kurucu üyesi ve başkanı (1992–1996),

 • Kazakistan Mühendis ve Mimarlar Odası üyesi,

 • Toplumsal Tarih Vakfı üyesi ve bazı etkinliklerinin başkanı,

 • Çekül Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi,

 • ATAS (Türk Amerikan Bilim Adamları Derneği) üyesi,

 • DAAD (Alman Bilim Adamları Mübadele Kurumu) İstanbul Derneği üyesi,

 • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Danışma Kurulu üyesi,

 • TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyesi,

 • Yelken Federasyonu Eğitim Kolu Başkanı (1993–1995),

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi,

 • Çağdaş Yıldızlılar Derneği üyesi,

 • Karamanlılar Vakfı üyesi,

 • Fenerbahçeliler Derneği üyesi,

 • İstanbul Flarmoni Derneği üyesi.

 

Aldığı Onursal Ünvan, Madalya, Plaket ve Beratlar:

 • Avusturya Leoben Montan Üniversitesi "Peter von Tunner madalyası", 1987,

 • Avusturya Leoben Montan Üniversitesi "Alma Mater Leobiensis altın madalyası", 1994,

 • Kazakistan Alma Ata Devlet Mimarlık ve Yapı Akademisi Fahri Profesörlüğü, 1992.

 • Türkistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Fahri Profesörlüğü, 1992

 • TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi beratı, "16. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu'na katkı ve destek", 3.11.1992,

 • Mimar Sinan Üniversitesi Dünya Şehircilik Günü Türkiye Daimi Komitesi beratı, "İstanbul Kentsel Gelişme Sorunları ve Avrupa Metropolitleri Kolokyumu'na katkı ve destek", 8.11.1992,

 • ICOMOS-IFLA Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi beratı, "Doğal Değerlerin Korunması ve Kurumlaşma Stratejileri Ulusal Semineri'ne katkı ve destek", 24.11.1992,

 • T.C. Çevre Bakanlığı "Çevre Beratı", 7.5.1993,

 • ICOMOS Milletlerarası anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi beratı, "Ulusal Koruma Planlaması Semineri'ne katkı ve destek, 29.9.1993,

 • TMMOB Harita Kadastro Mühendisliği Odası, "Meslekte 30. hizmet ödülü madalyonu, 1993,

 • Avusturya Leoben Montan Üniversitesi "Alma Mater Leobiensis altın madalyası", 1994,

 • İlke Dersanesi plaketi, "Üniversiteler ve Meslekler Paneli'ne katkı", 1994,

 • T.C. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, "Başarılı hizmet verenlere şükran armağanı" madalyonu, 1995,

 • T.C. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, "Türk Haritacılığının 100. yılı madalyonu, 1995,

 • Uluslararası Lions Yönetim Çevresi plaketi,"1. Lions Ulusal Çevre Sempozyumu'na katkı",

 • Türk Dünyası Vakfı plaketi, "Türk Dünyasının Sosyo Ekonomik Sorunları, Türkiye Tecrübesi Sempozyumu'na katkı",

 • Türk Standardları Enstitüsü madalyonu, "Enstitü Faaliyetlerine Katkı", 1995,

 • Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi "Teşekkür Plaketi", 1996.